Liên hệ

Trường THCS Giao Tân

Địa chỉ: Xóm 6, Giao Tân, Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Người Phát ngôn: Ông Đoàn Trung Tuyến  Chức vụ: Hiệu Trưởng: 
Điện thoại:  03503893158

Email:thcsgiaotanhuyengiaothuy@gmail.com