Tổ Chức

TỔ CHỨC NHÀ TRƯỜNG THCS GIAO TÂN
I.Chi bộ nhà trường
Bí thư chi bộ: Ông Đoàn Trung Tuyến
II. Ban giám hiệu.
1. Ông Đoàn Trung Tuyến – Hiệu trưởng
2. Ông: Mai Anh Tuấn – Phó hiệu trưởng
III. Công đoàn nhà trường.
1. Ông: Nguyễn Thanh Nghiên – Chủ tịch công đoàn
2. Bà: Cao Thị Thảo – Ủy viên
3. Bà: Nguyễn Thị Hiền – Ủy viên
IV. Chi đoàn nhà trường.
Bí chi đoàn: Ông Mai Ngọc Hải
V. Liên đội nhà trường
Tổng nhụ trách – Ông: Trần Văn Huy
VI. Tổ chuyên môn.
1. Tổ khoa học tự nhiên – Tổ trưởng – Bà: Vũ Thị Thúy Hằng
2. Tổ khoa học xã hội – Tỏ trưởng – Bà : Cao Thị Thảo
3. Tổ văn phòng –Tổ trưởng – Bà Nguyễn Thị Hiền

VII. Hội Cha mẹ học sinh. Trưởng ban đại diện CMHS: Ông Trần Văn Du